Kategorier
Aksjer Fond

Hvordan sette et avkastningskrav?

Hvilke avkastningskrav har du for dine investeringer?

Investeringer i aksje og fond er et nullsumspill. For at du skal vinne så må noen andre tape.

Se på investeringer i aksje og fondsmarkedet som et nullsumspill. For at du skal tjene penger så må andre tape pengene sine.

Hvis vi kan enes om at aksje og fondsmarkedet er et nullsumspill, hvordan kan man da måle suksess? Hvor mye må investeringene dine i aksjer og fond vokse per år for at du skal være fornøyd? 5%, 10% 20%? Som du sikkert skjønner så er tallet man kommer opp med veldig individuelt. Uansett hvilke tall du setter opp som ditt avkastningskrav så er det viktig å sammenligne dine langsiktige investeringer opp mot den risikofrie renten som du kan oppnå i markedet.

Tre metoder for å finne din risikofrie rente

Følger man metoden til Benjamin Graham så er det viktig å sammenligne alle langsiktige investeringer opp mot den risikofrie renten man kan oppnå ved å investere i 10-årige statsobligasjoner. I skrivende stund så er den norske 10-årige renten på statsobligasjonen 1,51%. Dersom du investerer 100 Kr i den norske statsobligasjonen, så vil du motta 1,51 Kr i rente de neste 10 årene.

En annen metode er å sammenligne dine investeringer mot den risikofrie renten du får på høyrentekonto*. Et raskt søk på Finansportalen viser at Nordax Bank AB er banken som tilbyr den høyeste renten på dine sparepenger, uten noen form for uttaksbegrensning (merk, innskudd hos Nordax Bank AB er kun sikret opp til 950 000 SEK). Dersom du investerer 100 Kr på høyrentekontoen så vil du motta 2,30 kr årlig i rente.

Nordax Bank AB er banken som tilbyr den høyeste renten på dine sparepenger.

Den tredje metoden, og metoden jeg liker å bruke for å sammenligne avkastning i aksjer og fond er å se på boliglånsrenten min. På nåværende tidspunkt så er den årlige renten på boliglånet mitt på 2,74%. Dersom jeg velger å betale 100 Kr ekstra i avdrag på boliglånet mitt så vil jeg sitte igjen med 2,74 kr ekstra det neste året.

Sagt på en annen måte, mine investeringer i aksjer og fond må minimum gi en årlig avkastning på 2,74%.

Er jeg fornøyd med en årlig avkastning på 2,74%?

Nei, definitivt ikke! Som du sikkert leste over, så anser jeg aksje og fondsmarkedet som et nullsumspill. For at jeg skal tjene penger så må noen andre tape pengene sine.

Det er alltid en risiko for at jeg taper alle sparepengene mine. Derfor har jeg stilt meg selv følgende spørsmål: Hvor stor må den årlige avkastningen være for at jeg skal være villig til å ta den ekstra risikoen ved å investere i aksjer og fond?

Jeg har kommet frem til at mine investeringer i aksjer og fond må minimum gi meg en avkastning som er 1,82 ganger større enn min risikofrie rente.

Sagt på en annen måte, mine investeringer må minimum gi meg en årlig avkastning på 4,9868% (2,74*1,82) for at jeg skal være fornøyd.

Dersom investeringene mine gir meg en lavere avkastning enn 4,9868% så kan jeg like godt bruke sparepengene mine til å nedbetale ekstra på boliglånet istedenfor å bruke energien min på aksje og fondsmarkedet.

*Jeg velger å se på renten man får på en høyrentekonto som risikofri siden bankinnskudd i Norge er sikret opp mot 2 millioner kroner per bank/kundeforhold. Har du et høyere beløp enn dette stående så kan du enkelt fordele pengene dine mellom flere banker.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Hvordan sette et avkastningskrav?

Legg inn en kommentar