Kategorier
Portefølje

Porteføljeoppdatering Januar 2020

Porteføljeoppdatering for Januar 2020

Sparerate på 38,23% (52,51% inklusive nedbetaling av boliglån), den totale aksje og fondsporteføljen har gitt en avkastning på 3,64% gjennom januar måned.

Forrige måned har mildt sagt vært en spennende måned for de fleste som har plassert penger på børsen. Det hele startet med likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani, som sendte børsene rett ned. Etter at spenningen i Midtøsten hadde roet seg litt, og markedene hadde kommet til hektene, så begynte det å komme varsler fra Kina om at Koronaviruset hadde kommet ut av kontroll.

Nå tror jeg ikke at Koronaviruset alene kan forklare fallet i aksjemarkedet. En annen årsak kan rett og slett være at det er flere investorer som har valgt å ta profitt. Disse investorene hadde nok tatt profitt uansett, men fallet har muligens blitt forsterket på grunn av virusutbruddet.

Selv forsøker jeg å ikke fokusere for mye på utviklingen i markedet, men velger heller å fokusere på den eneste faktoren jeg selv kan kontrollere – nemlig min sparerate.

Sparerate

Som jeg har skrevet om tidligere, dersom du er ute etter økonomisk frihet så er du nødt til å fokusere på din sparerate. For min egen del så har jeg gjennom januar hatt en sparerate på 38.23% (52,51% inklusive avdrag på boliglån). Penger på bok utgjør nå 44% av den totale finansporteføljen.

Aksje og Fondsporteføljen

Som nevnt over så har min aksje og fondsportefølje gitt en positiv avkastning på 3,64%, sammenlignet med Oslo Børs som har gitt en negativ avkastning på 3,04%. Om du tar en titt på min aksje og fondsportefølje så vil du se at mesteparten av pengene mine er plassert i billige indeksfond og noen spesialfond. Fondsporteføljen består nå av totalt 16 forskjellige fond og ETFer og den totale forvaltningskostnaden har i løpet av januar måned kommet ned på 0,28%, sammenlignet med måneden før da den lå på 0,36%.

Deler av avkastningen i januar måned kan nok forklares av at kronekursen målt opp mot USD, EUR og SEK har svekket seg.

Portefølje avkastning for januar 2020.

Endring av fondsporteføljen

Jeg har foretatt noen endringer i min fondsportefølje gjennom januar måned, og tatt inn flere rente og obligasjonsfond. De nye rentefondene jeg har valgt å investere i er: DNB Aktiv Rente, DNB Obligasjon, KLP FRN, KLP Nåtid, KLP Obligasjon Global II og Storebrand Rente+ A.

I tillegg har jeg valgt å selge Landkreditt Norden Utbytte A fondet, fordi jeg syns at forvaltningskostnadene for fondet ikke kunne forsvares.

Rentefond

Jeg har bevisst valgt å investere i rentefond for å gjenspeile den defensive tankegangen jeg har. Samtidig så har det å investere i rentefond vært min måte på å unngå at jeg blir sittende på for mye kapital på en vanlig sparekonto. Totalt utgjør nå rente og obligasjonsfond 26,89% av min totale fondsportefølje.

Aksjefond og ETFer

I tillegg har jeg valgt å investere i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II. Samt kjøpt to nye ETFer som begge betaler utbytte: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing og Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing.

Trenger jeg egentlig 16 forskjellige fond i min portefølje? Tja, mest sannsynlig ikke. Om du ser på de ulike fondene så vil du se at de på papiret ser veldig like ut. Ikke så rart egentlig, siden de fleste er indeksfond, så de investerer jo i akkurat de samme selskapene. Men om du studerer den prosentvise allokeringen mellom de ulike fondene og sektorene de investerer i så vil du se at det er vesentlige forskjeller. Forskjeller som over tid kan utgjøre en forskjell for den totale avkastningen.

Beste fond i januar 2020

Med sine 8,37% så har Core Ny Teknik A vært det fondet som har gitt høyest avkastning. KLP FRN med sine 0,35% er fondet som har gitt den laveste avkastningen. Helt naturlig da KLP FRN er et rentefond.

Aksjeportefølje

Egenkapitalbevis fond

Som jeg har skrevet om tidligere så har jeg eksperimentert og bygget mitt eget aksjefond som i hovedsak består av egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevis fondet har i løpet av januar gitt en positiv avkastning på 3,04%.

Avkastning for egenkapitalbevisfondet

Enkeltaksjer

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning i januar 2020 er: Zoom Video, Pareto, Vow ASA, STORE Capital og Sparebanken Vest:

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning i 2020.

Dårligst avkastning

Enkeltaksjer som har gitt dårlig avkastning i januar 2020 er: Hunter Group, Wells Fargo, Royal Dutch Shell, Equinor og Europris:

Enkeltaksjer som har gitt dårligst avkastning i 2020.

Endring av aksjeporteføljen i Januar

Jeg har gjennom januar valgt å kjøpe flere aksjer i Hunter Group. Selv med et kraftig fall i VLCC ratene gjennom januar, så tror jeg at Hunter Group kommer til å tjene gode penger fremover.

I skrivende stund ligger VLCC dagsraten på: 34 200 USD, mens break even raten for Hunter Group er på 19 000 USD. Du kan lese en grundig analyse av Hunter Group på Nordnet sine sider.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

4 svar til “Porteføljeoppdatering Januar 2020”

HVorfor har du så mye i rentefond når du har banklån? er det ikke bedre å betale på lånet heller?

Hmm, såfremst du får så høy avkastning så kan jeg til dels forstå det. Men, det kan fort ære en unødvendig risiko. Hva med å droppe rentefond og heller feks spare 80% aksjefond og 20% ekstra på banklån, mot dagens 73/27% split som du ahr? Jeg tror det ville gitt omtrent like god avkastnig, men med lavere risiko og det vil være mye enkere. Jeg har samme «dilemma» med min sparing og banklån. Jeg ser på det som bortkastet med rentefond, men samtidig så ønsker jeg ikke å betale for mye ekstra på boliglånet, jeg vil heller ha pengene tilgjengelig.

Absolutt. Jeg vurderte det samme. Min plan opprinnelig var å konvertere boliglånet til et rammelån, slik at jeg kunne flytte alle midlene jeg har stående i banken til å nedbetale deler av lånet, men samtidig ha mulighet til bruke penger fra rammelånet ved behov.

Jeg skrinla denne planen da renten på rammelån for meg ville ha blitt høyere enn det jeg får på et vanlig boliglån.

I tillegg som du skriver, så liker jeg tanken på å ha midler tilgjengelig. For meg stod valget mellom å la de midlene være plassert på en bankkonto Vs å plassere de i rentefond i håp om bedre avkastning, men likevel til en lavere risiko enn vanlig aksjefond.

Jeg nedbetaler ekstra hver måned på boliglånet uansett, og planen er å ta overskuddet fra rentefondene hvert kvartal og betale ekstra avdrag på lånet. Også holder jeg et øye med 10årige statsrenter for både USA og Norge.

Svar

Legg inn en kommentar