Dette må du vite om aksjer

Du har sikkert hørt det før, men investeringer i aksjer er en overlegen form for sparing. Ingen andre investeringer – har over tid gitt like bra avkastning som aksjer. Som beskrevet i artikkelen hvordan bli millionær så har Oslo Børs i snitt steget med 10,59% hvert år siden 1997.

Ser vi mot USA så viser statistikken at børsene i USA har i snitt gitt en avkastning på 10% ( ca 7% etter inflasjon) over de siste 200 årene. Nå tenker du sikkert at 10% avkastning ikke er så høyt, men se for deg at du plasserer 10 000 kroner på en bankkonto med 10% rente. Beløpet ditt vil da øke til 16 100 kroner i løpet av de neste 5 årene, takket være rentes rente-effekten.

Bør du investere i enkeltaksjer eller aksjefond?

Dette er helt avhengig av din risikoprofil, dine evner til å plukke enkeltaksjer og ikke minst om du har tid til å følge med markedsutviklingen over tid. Om investeringer i verdipapirer er nytt for deg, så vil jeg anbefale at du starter med månedligsparing i aksjefond til du har bygget opp kompetanse før du eventuelt velger å investere i enkeltaksjer. Om du tar en titt på min aksje og fondsportefølje, så vil du se at grunnfundamentet består av aksjefond. Jeg har over tid supplert mine aksjefond med enkeltaksjer.

Om du bestemmer deg for å investere i aksjefond, så anbefaler jeg at du er oppmerksom på årlig forvaltningskostnad. Det du raskt vil oppdage er at forvaltningskostnaden varierer alt mellom 0,18% – 2+%. Jo høyere forvaltningskostnaden er jo mindre sitter du igjen med.  

Les mer om hvordan jeg gikk frem for å lage mitt eget «aksjefond».

Hva er en aksje?

En aksje er et eierandel i et selskap. La oss anta at du eier en aksje i DNB. Som aksjonær har du rett til selskapets fortjeneste, samt utbytte og stemmerett under generalforsamlingen. Det grunnleggende er at en aksje tilsvarer en stemme under generalforsamlingen. Enkelte selskaper derimot opererer med begreper som A og B-aksjer. Denne inndelingen er en måte for eierne å beskytte eierskapet sitt på, siden en A-aksje kan utgjøre 10 stemmer sammenlignet med en B-aksje.

Er det risiko forbundet med å eie aksjer?

Som i alle finansielle investeringer så er det risiko forbundet med å eie aksjer. Se for deg at du eier 1000 aksjer i selskap X. Dersom selskapet begynner å levere dårlige resultater så vil verdien av aksjen falle. I motsatt fall, så vil verdien av aksjene øke dersom selskapet leverer gode/bedre resultater i fremtiden. I verste fall så risikerer du at selskapet du har eierskap i går konkurs, skjer det, så er dine aksjer verdiløse.

Finnes det en måte å redusere risiko på når man investerer i aksjer?

Som skrevet i avsnittet over, så vil det alltid være en risiko forbundet med investeringer i aksjer. Men ved å ta noen enkle grep så vil du kunne redusere din risiko:

  • Invester kun i trygge og stabile selskaper med lang historikk
  • Invester i selskaper som betaler utbytte
  • Unngå å investere i nyetablerteselskaper eller selskaper som rir på trender og bølger i samfunnet.
  • Invester i flere selskaper. Det ideelle er å spre dine aksjeinvesteringer mellom flere selskaper
  • Invester på tvers av bransjene. Historien viser at markedene beveger seg i sykluser. Når en bransje stiger på børsen så faller gjerne andre bransjer.

Les mer om hvordan du kan gå frem for å plukke vinneraksjer.

Legg inn en kommentar