På jakt etter økonomisk frihet?

Aksjer og Fondssparing er en blogg som omhandler hvordan man oppnår økonomisk frihet gjennom langsiktig fondssparing og investeringer i aksjer.

Men før vi går videre så vil jeg først gjøre noen antagelser om deg som person.

Jeg tror at du som person:

  • er ute etter å få kontroll på din egen privatøkonomi
  • ønsker å styre din økonomi, istedenfor å blir styrt av den
  • ønsker å lære mer om valg du kan ta som kan gi deg en større
    økonomisk frihet
  • setter deg mål og tenker langsiktig
  • har gjennomføringsevne

Kjenner du deg igjen i punktene over så tror jeg at du og jeg blir en god match. På denne bloggen vil jeg ta deg med på min reise og vise hvilken valg jeg har tatt som over tid har gitt meg en god privatøkonomi og hva jeg gjør for å sikre min personlig økonomi.

I 2019 oppnådde jeg en sparerate på 42% (eks nedbetaling av boliglån) noe som resulterte i at jeg kunne sette av over 900 kroner hver eneste dag til sparing og investeringer.

Hva er økonomisk frihet?

Hva vil det si å være økonomisk fri? Avhengig av hvem du spør så vil du nok få forskjellige svar. For noen betyr økonomisk frihet at de har nok penger til å kunne leve et bekymringsløst liv. For andre så betyr økonomisk frihet; at de kan jobbe mindre. Frihet til å velge jobb etter interesse og ikke lønn. Frihet til å kunne dra på en lang ferie uten å tenke på økonomi.

Uansett hvordan du definerer økonomisk frihet så er du nødt til å endre dine økonomiske vaner og måten du håndterer din privatøkonomi på, dersom du en dag ønsker å være økonomisk fri.   

Veien til økonomisk frihet

Hva skal til for at du blir økonomisk fri? Veldig lite egentlig, for å oppnå økonomisk frihet så må forbruket ditt være mindre enn inntekten slik at du klarer å sette av penger til sparing/investering(er) hver eneste måned, som illustrert i bildet under:

Veien til økonomisk frihet består av forholdet mellom inntekt, forbruk og sparing.

La du merke til at jeg skrev at det er forbruket ditt og ikke inntekten din som er avgjørende for om du klarer å oppnå økonomisk frihet? Mange tror at det å ha høy lønn er den viktigste faktoren, mens det i realiteten er forbruket ditt som er helt avgjørende. Ja, det hjelper definitivt med høy lønn, men det hjelper lite dersom du over tid ikke klarer å holde forbruket ditt nede.

Hvor ofte har du ikke lest i avisene om kjendiser med sine millionlønninger, som likevel klarer å gå personligkonkurs? De går konkurs, fordi de ikke klarer å holde kontroll på forbruket sitt.

Visste du at i 2018 så hadde vi nordmenn nest høyest personlig forbruk i Europa? Og at vi lå mellom 8-18% høyere i personlig forbruk enn våre nordiske naboer?

Forbruket ditt er den eneste faktoren du selv kontrollerer, uavhengig av om du tjener 350 000 eller 1 500 000 millioner i året. En annen grunn til at jeg trekker frem forbruket som den viktigste faktoren for å oppnå økonomisk frihet er at det er begrenset hvor mye du klarer å påvirke inntekten din over tid.

Ja, er du nyutdannet og kommer rett ut fra skolebenken så vil du mest sannsynlig oppleve en kraftig lønnsvekst frem til begynnelsen av 40-årene. Men om du er i 40-årene så er det begrenset hvor mye lønnen din vil øke fremover. Er du heldig så oppnår du 4-5% lønnsvekst i året, dessverre ikke mye å skryte av når årlig inflasjon på 2% spiser opp lønnsveksten din. Du kan alltids ta deg en ekstrajobb for å øke inntekten din, men ønsker du virkelig å bruke 40-årene dine til å sjonglere mellom to jobber?

Som du sikkert har skjønt til nå, så er du nødt til å kontrollere forbruket ditt, dersom du skal oppnå økonomisk frihet. Det er ikke dermed sagt at det er enkelt, men det er fullt mulig å redusere forbruket sitt ved å ta noen små grep.  

Målet ditt burde være å komme i en situasjon hvor du setter av mer penger til sparing og investering(er) hver måned enn til personlig forbruk:

Sparing og investeringer Vs Personlig forbruk

Og overskuddet bør du investere i den aktiva som gir høyest avkastning over tid. Som jeg har skrevet om tidligere så kan du faktisk bli millionær ved å investere 1000 kr hver måned i et indeksfond.

Før du for alvor setter i gang med investeringer i aksjer og fond er det viktig at du også tenker igjennom følgende:

Har du kontroll på din egen økonomi?

Før du vurderer om du skal investere pengene dine i aksjer og fondsandeler er det viktig at du får oversikt over egen privatøkonomi. Nøkkelen bak en sunn privatøkonomi er å ha en balanse mellom inntektene, utgiftene og sparing – den gylne triangel.

Les mer:
Hvordan få god privatøkonomi?
Hvorfor jeg aldri har satt opp et budsjett?
Hvordan bli millionær med rentes rente-effekten?

Når er du rik?

Har du kredittkort eller annen forbruksgjeld?

Invester heller pengene dine til nedbetaling av gjeld, årlig avkastning vil være mye høyere, samtidig som du over tid bygger opp en økonomiskfundament.

Har du en økonomisk buffer for uforutsette utgifter?

Om noe uforutsett skulle skje, hvor lenge klarer du å holde deg likvid? Har du satt av nok penger på en bufferkonto?

Har du noen konkrete formål med investeringene dine?

Hva sparer du til? Har du tenkt på hvilke avkastningskrav du skal ha for dine investeringer i aksjer og fond?

Les mer:
Hvordan sette et avkastningskrav?

Hvor lenge har du tenkt å investere?

Kjøpe og beholde for alltid? Eller kommer du til å hoppe inn og ut av markedet?

Hva er din risikoprofil?

Hvor stor risiko er du villig til å ta? Eller sagt på en annen måte, hvor stor risiko tåler økonomien din?

Les mer:
Hvordan jeg beskytter sparepengene mine

Har du en investeringsplan?

Skal du investere alt på en gang eller over en lengre periode? Hvilken bransje/sektorer skal du fokusere på? Aksjer eller fond? Eller hva med utbytteaksjer ? Hvor ofte ønsker du at utbyttet skal utbetales? Investere i norske eller globale selskaper?

Les mer:
Hvordan lage en investeringsplan?
Slik lager du ditt eget «aksjefond»
Hvordan plukke vinneraksjer?

Hvor aktivt ønsker du å følge med på investeringene dine?

Invester og glem eller daglige oppdateringer? Hva med rebalansering og hvor ofte ønsker du å rebalansere investeringsporteføljen din?