Kategorier
Portefølje

Porteføljeoppdatering Januar 2020

Porteføljeoppdatering for Januar 2020

Sparerate på 38,23% (52,51% inklusive nedbetaling av boliglån), den totale aksje og fondsporteføljen har gitt en avkastning på 3,64% gjennom januar måned.

Forrige måned har mildt sagt vært en spennende måned for de fleste som har plassert penger på børsen. Det hele startet med likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani, som sendte børsene rett ned. Etter at spenningen i Midtøsten hadde roet seg litt, og markedene hadde kommet til hektene, så begynte det å komme varsler fra Kina om at Koronaviruset hadde kommet ut av kontroll.

Nå tror jeg ikke at Koronaviruset alene kan forklare fallet i aksjemarkedet. En annen årsak kan rett og slett være at det er flere investorer som har valgt å ta profitt. Disse investorene hadde nok tatt profitt uansett, men fallet har muligens blitt forsterket på grunn av virusutbruddet.

Selv forsøker jeg å ikke fokusere for mye på utviklingen i markedet, men velger heller å fokusere på den eneste faktoren jeg selv kan kontrollere – nemlig min sparerate.

Sparerate

Som jeg har skrevet om tidligere, dersom du er ute etter økonomisk frihet så er du nødt til å fokusere på din sparerate. For min egen del så har jeg gjennom januar hatt en sparerate på 38.23% (52,51% inklusive avdrag på boliglån). Penger på bok utgjør nå 44% av den totale finansporteføljen.

Aksje og Fondsporteføljen

Som nevnt over så har min aksje og fondsportefølje gitt en positiv avkastning på 3,64%, sammenlignet med Oslo Børs som har gitt en negativ avkastning på 3,04%. Om du tar en titt på min aksje og fondsportefølje så vil du se at mesteparten av pengene mine er plassert i billige indeksfond og noen spesialfond. Fondsporteføljen består nå av totalt 16 forskjellige fond og ETFer og den totale forvaltningskostnaden har i løpet av januar måned kommet ned på 0,28%, sammenlignet med måneden før da den lå på 0,36%.

Deler av avkastningen i januar måned kan nok forklares av at kronekursen målt opp mot USD, EUR og SEK har svekket seg.

Portefølje avkastning for januar 2020.

Endring av fondsporteføljen

Jeg har foretatt noen endringer i min fondsportefølje gjennom januar måned, og tatt inn flere rente og obligasjonsfond. De nye rentefondene jeg har valgt å investere i er: DNB Aktiv Rente, DNB Obligasjon, KLP FRN, KLP Nåtid, KLP Obligasjon Global II og Storebrand Rente+ A.

I tillegg har jeg valgt å selge Landkreditt Norden Utbytte A fondet, fordi jeg syns at forvaltningskostnadene for fondet ikke kunne forsvares.

Rentefond

Jeg har bevisst valgt å investere i rentefond for å gjenspeile den defensive tankegangen jeg har. Samtidig så har det å investere i rentefond vært min måte på å unngå at jeg blir sittende på for mye kapital på en vanlig sparekonto. Totalt utgjør nå rente og obligasjonsfond 26,89% av min totale fondsportefølje.

Aksjefond og ETFer

I tillegg har jeg valgt å investere i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II. Samt kjøpt to nye ETFer som begge betaler utbytte: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing og Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing.

Trenger jeg egentlig 16 forskjellige fond i min portefølje? Tja, mest sannsynlig ikke. Om du ser på de ulike fondene så vil du se at de på papiret ser veldig like ut. Ikke så rart egentlig, siden de fleste er indeksfond, så de investerer jo i akkurat de samme selskapene. Men om du studerer den prosentvise allokeringen mellom de ulike fondene og sektorene de investerer i så vil du se at det er vesentlige forskjeller. Forskjeller som over tid kan utgjøre en forskjell for den totale avkastningen.

Beste fond i januar 2020

Med sine 8,37% så har Core Ny Teknik A vært det fondet som har gitt høyest avkastning. KLP FRN med sine 0,35% er fondet som har gitt den laveste avkastningen. Helt naturlig da KLP FRN er et rentefond.

Aksjeportefølje

Egenkapitalbevis fond

Som jeg har skrevet om tidligere så har jeg eksperimentert og bygget mitt eget aksjefond som i hovedsak består av egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevis fondet har i løpet av januar gitt en positiv avkastning på 3,04%.

Avkastning for egenkapitalbevisfondet

Enkeltaksjer

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning i januar 2020 er: Zoom Video, Pareto, Vow ASA, STORE Capital og Sparebanken Vest:

Enkeltaksjer som har gitt høyest avkastning i 2020.

Dårligst avkastning

Enkeltaksjer som har gitt dårlig avkastning i januar 2020 er: Hunter Group, Wells Fargo, Royal Dutch Shell, Equinor og Europris:

Enkeltaksjer som har gitt dårligst avkastning i 2020.

Endring av aksjeporteføljen i Januar

Jeg har gjennom januar valgt å kjøpe flere aksjer i Hunter Group. Selv med et kraftig fall i VLCC ratene gjennom januar, så tror jeg at Hunter Group kommer til å tjene gode penger fremover.

I skrivende stund ligger VLCC dagsraten på: 34 200 USD, mens break even raten for Hunter Group er på 19 000 USD. Du kan lese en grundig analyse av Hunter Group på Nordnet sine sider.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Kategorier
Portefølje

Egenkapitalbevis fondet – Oppdatering

Porteføljeoppdatering

I forrige uke skrev jeg et innlegg hvor jeg beskrev i detalj hvordan jeg gikk frem for å lage mitt eget aksjefond bestående av egenkapitalbevis. I dette innlegget presenterer jeg resultatene egenkapitalbevis fondet har oppnådd siden oppstarten i slutten av november 2019.

Aksjefond med hovedvekt på egenkapitalbevis

Bakgrunnen for å lage eget fond bestående av banker som utsteder egenkapitalbevis var at alternativer som finnes på markedet (Eika Egenkapitalbevis) har for høye kostnader. Du kan lese mer om fremgangsmetoden min her.

Selskaper som inngår i aksjefondet

Selskaper som inngår i aksjefondet og deres vekting er beskrevet under:

Selskap:Vekting i %
Aurskog Sparebank1,65%
DNB ASA6,19%
Helgeland Sparebank9,05
Holand og Setskog Sparebank1,42%
Investor AB B7,42%
Jæren Sparebank1,63%
Melhus Sparebank1,48%
Pareto Bank ASA5,11
Sandnes Sparebank1,47%
Skue Sparebank1,53%
Sparebank 1 BV1,57%
Sparebank 1 Nord Norge7,33%
Sparebank 1 Nordvest1,54%
Sparebank 1 Østfold & Akershus1,42%
Sparebank 1 Østlandet4,02%
Sparebank 1 Ringerike Hadeland3,24%
Sparebank 1 SMN4,65%
Sparebank 1 SR Bank ASA4,52%
Sparebanken Øst3,40%
Sparebanken Sør1,55%
Sparebanken Telemark2,42%
Sparebanken Vest9,87%
Storebrand ASA11,58%
Totens Sparebank1,48%
Voss Veksel og Landmandsbank ASA2,87%
Grong Sparebank1,57%

Benchmark av aksjefondet

Som «benchmark» for avkastningen så har jeg tatt utgangspunkt i Oslo Børs sin egenkapitalbevisindeks i tillegg til Eika Egenkapitalbevis fondet.

Oslo Børs OSEEX indeksen

Oslo Børs Egenkapitalbevisindeksen

OSEEX indeksen har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 0,26% og hittil i år, vokst med 1,81%.

Eika Egenkapitalbevis

Eika Egenkapitalbevis

Aksjefondet har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,10% og hittil i år, vokst med 1,75%.

Mitt «aksjefond»

Mitt aksjefond bestående av egenkapitalbevis

Mitt «aksjefond» har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,77%, og hittil i år vokst med 3,11%. Siden oppstart i november 2019 så har «fondet» gitt en avkastning på 6,77%.

Tidligere i måneden så valgte jeg å selge meg helt ut av Sparebanken Møre og brukte de pengene til å øke i Helgeland Sparebank, fordi jeg tror på et høyere utbytte og bedre fremtidsutsikter for banken.

Fem på topp

Pareto Bank, Skue Sparebank, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Investor AB B er selskapene som har gitt høyest avkastning hittil i år:

Fem på bunn

Helgeland, Melhus Sparebank, DNB ASA, Sparebank 1 Østfold Akershus og Voss Veksel og Landmandsbank ASA har gitt høyest negativ avkastning hittil i år:

For meg har denne prosessen med å sette opp eget «aksjefond» vært veldig lærerikt, og det blir spennende å følge med videre. Målet mitt er å vise at dersom man velger aksjer innen bransjer man kjenner eller har erfaring fra, så kan selv amatører gjøre en bedre jobb enn de proffe.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Legg igjen en kommentar

Kategorier
Fond Portefølje

Endring av Fondsportefølje

Endring av fondsportefølje

Velger å utvide min fondsportefølje med obligasjon og rentefond i tillegg til en ETF

I en lenger periode har jeg gått rundt og tenkt på hvordan jeg skal håndtere pengene jeg har liggende på en av høyrentekontoene mine. Jeg har ikke har nerver til å gå «all-in» i aksjemarkedet, samtidig som inflasjonen spiser opp sparepengene mine over tid.

Jeg har også vurdert om jeg skal nedbetale et større avdrag på boliglånet mitt, men kommet frem til at siden gjeldsgraden min er lav så ønsker jeg å sitte på kapital inntil videre.

For å finne en mellomløsning mellom det å ha penger på høyrentekonto og plassere alt på børsen så begynte jeg i desember å se på diverse rente og obligasjonsfond.

Min Fondsportefølje er nå utvidet med tre nye fond og en ETF

I dag har jeg utvidet min fondsportefølje med tre obligasjon og rentefond i tillegg til en ETF:

DNB Aktiv Rente: Et aktivt forvaltet rentefond som investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. De største plasseringene av fondet er listet under:

Oversikt over de største plasseringene i DNB Aktiv Rente

DNB Obligasjon: er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. De største plasseringene av fondet er listet under:

Oversikt over de største plasseringene i DNB Obligasjon.

Storebrand Rente+: er et rentefond som har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremånedersrenten. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer men inneholder også nordiske konsern. De største plasseringene i fondet er listet under:

Oversikt over plasseringene i Storebrand Rente+

Vanguard USD Corporate Bond (VUCP): Denne ETFen investerer i amerikanske bedriftsobligasjoner, og ETFen inneholder en portefølje bestående av over 4000 rentepapirer. Det fine med denne ETFen er at den betaler ut månedlig utbytte. Den årlige utbyttegraden er på nåværende tidspunkt 3,34%.

Endringene over innebærer at forvaltningskostnaden for fondsporteføljen min nå er på 0,36%.

I tillegg venter jeg på å fylle opp med KLP FRN, KLP Nåtid og KLP Obligasjon Global II. Jeg antar at fondsandelene er inne på kontoen over helgen.

Betyr disse kjøpene at jeg er negativ til aksjemarkedet?

Det at jeg nå fyller opp med obligasjon og rentefond, betyr det at jeg er negativ til aksjemarkedet? Nei! Eller, jeg har ingen formening om hvordan markedet kommer til å bevege seg fremover. Det finnes mange som mener at aksjemarkedet er overpriset, også er det de som mener at på grunn av lave renter på statsobligasjonene så finnes det få alternativer enn å plassere pengene i aksjemarkedet.

Det at jeg nå velger å plassere pengene mine i obligasjon og rentefond er mer fordi jeg ikke ønsker å ta den store risikoen ved å ha alt plassert i aksjefond eller enkeltaksjer. Om du ser på min aksje og fondsportefølje så vil du se at jeg har investert i globale, regionale og tematiske fond i tillegg til enkeltaksjer.

Jeg tar dette grepet primært for å sørge for at inflasjonen ikke spiser opp sparepengene som i dag er plassert i en høyrentekonto. Kjedelig? Definitivt! Men for meg handler langsiktig sparing først og fremst om å beskytte sparepengene mine!

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Lyst til å kommentere?