Kategorier
Fond Portefølje

Endring av Fondsportefølje

Endring av fondsportefølje

Velger å utvide min fondsportefølje med obligasjon og rentefond i tillegg til en ETF

I en lenger periode har jeg gått rundt og tenkt på hvordan jeg skal håndtere pengene jeg har liggende på en av høyrentekontoene mine. Jeg har ikke har nerver til å gå «all-in» i aksjemarkedet, samtidig som inflasjonen spiser opp sparepengene mine over tid.

Jeg har også vurdert om jeg skal nedbetale et større avdrag på boliglånet mitt, men kommet frem til at siden gjeldsgraden min er lav så ønsker jeg å sitte på kapital inntil videre.

For å finne en mellomløsning mellom det å ha penger på høyrentekonto og plassere alt på børsen så begynte jeg i desember å se på diverse rente og obligasjonsfond.

Min Fondsportefølje er nå utvidet med tre nye fond og en ETF

I dag har jeg utvidet min fondsportefølje med tre obligasjon og rentefond i tillegg til en ETF:

DNB Aktiv Rente: Et aktivt forvaltet rentefond som investerer i andre verdipapirfond, men også i enkeltpapirer. De største plasseringene av fondet er listet under:

Oversikt over de største plasseringene i DNB Aktiv Rente

DNB Obligasjon: er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. De største plasseringene av fondet er listet under:

Oversikt over de største plasseringene i DNB Obligasjon.

Storebrand Rente+: er et rentefond som har som mål å oppnå høyere avkastning enn tremånedersrenten. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer men inneholder også nordiske konsern. De største plasseringene i fondet er listet under:

Oversikt over plasseringene i Storebrand Rente+

Vanguard USD Corporate Bond (VUCP): Denne ETFen investerer i amerikanske bedriftsobligasjoner, og ETFen inneholder en portefølje bestående av over 4000 rentepapirer. Det fine med denne ETFen er at den betaler ut månedlig utbytte. Den årlige utbyttegraden er på nåværende tidspunkt 3,34%.

Endringene over innebærer at forvaltningskostnaden for fondsporteføljen min nå er på 0,36%.

I tillegg venter jeg på å fylle opp med KLP FRN, KLP Nåtid og KLP Obligasjon Global II. Jeg antar at fondsandelene er inne på kontoen over helgen.

Betyr disse kjøpene at jeg er negativ til aksjemarkedet?

Det at jeg nå fyller opp med obligasjon og rentefond, betyr det at jeg er negativ til aksjemarkedet? Nei! Eller, jeg har ingen formening om hvordan markedet kommer til å bevege seg fremover. Det finnes mange som mener at aksjemarkedet er overpriset, også er det de som mener at på grunn av lave renter på statsobligasjonene så finnes det få alternativer enn å plassere pengene i aksjemarkedet.

Det at jeg nå velger å plassere pengene mine i obligasjon og rentefond er mer fordi jeg ikke ønsker å ta den store risikoen ved å ha alt plassert i aksjefond eller enkeltaksjer. Om du ser på min aksje og fondsportefølje så vil du se at jeg har investert i globale, regionale og tematiske fond i tillegg til enkeltaksjer.

Jeg tar dette grepet primært for å sørge for at inflasjonen ikke spiser opp sparepengene som i dag er plassert i en høyrentekonto. Kjedelig? Definitivt! Men for meg handler langsiktig sparing først og fremst om å beskytte sparepengene mine!

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Lyst til å kommentere?

Legg inn en kommentar