Kategorier
Portefølje Privatøkonomi

Tilbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020

TIlbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020

42% i sparerate, 994,41 Kr satt av til sparing og investering hver eneste dag.

2019 går mot slutten og på tide å sette seg ned å reflektere over hvordan året har gått økonomisk. Som jeg skrev i forrige innlegg, så er jeg ikke akkurat fan av å sette opp budsjett for privatøkonomien, jeg syns at det blir for mye jobb. Eneste gangen jeg faktisk setter meg ned med Excel-ark og kontoutskrifter er på slutten av året for å få en oversikt over hvordan året har gått. Og ikke minst for å sette nye mål for det kommende året.

Sparerate på 42%

Jeg har gjennom året hatt en målsetning om å oppnå en sparerate på 26,6% (ikke medregnet nedbetaling av boliglån). Fasiten viser at den faktiske spareraten har ligget på 42% (ikke medregnet nedbetaling av boliglån). Den høye spareraten skyldes til dels at jeg har fått utbetalt større bonusutbetalinger på jobb og at vi ikke har foretatt store investeringer i boligen dette året.

Sparekontoen har vokst med 35%

Sparekontoen(e), i tillegg til aksje og fondskontoene, har i løpet av 2019 vokst med 35,11% (362 961 Kr). Av natur så er jeg veldig forsiktig når det kommer til finansielle investeringer, noe som gjør at jeg pt. har mer kapital på sparekontoen enn investert på børsen.

Dette er noe som kommer til å endre seg i løpet av de første ukene i 2020. Jeg sitter nå og ser på potensielle obligasjonsfond som jeg kan plassere pengene mine i, slik at jeg får en høyere avkastning enn det jeg har i dag på min sparekonto, samtidig som jeg får en lavere risiko sammenlignet med enkeltaksjer og fondssparing.

Frem til slutten av oktober så har jeg hovedsakelig spart i aksjeprogrammet via jobben. Jeg har benyttet meg av denne kapitalen og laget en egen aksje og fondsportefølje.

Porteføljen gav en avkastning på 3,38% i november, mens i desember har avkastningen vært på 2%. Mitt personlige avkastningskrav for aksje og fondsporteføljen er på 4,9868%.

Avkastningsoversikt fra Morningstar
Porteføljeavkastning i perioden novenber-desember 2019

Jeg er klar over at min personlig økonomi tåler større risiko. Men dessverre så er ikke min personlighet skrudd sammen på den måten, noe som gjør at jeg er veldig defensiv i min investeringsstrategi.  

42% gjeldsgrad på boliglånet

Gjennom året har boliglånet blitt nedbetalt med 140 263,07 Kr. Dette betyr at at gjeldsgraden på boliglånet har kommet ned til 42%. Gjennom 2019 var det kun 3 av 12 måneder hvor jeg ikke betalte ned ekstra på boliglånet. Selv om jeg har en grei gjeldsgrad på boligen, så ønsker jeg å få den ytterligere redusert i løpet av 2020. Jeg kommer derfor til å foreta ekstra innbetalinger på lånet gjennom året.

Mål for 2020

  • Minimum sparerate på 26,6%
  • Fortsette med ekstra nedbetaling av boliglånet
  • Balanse mellom det å ta risiko og tenke langsiktig
  • Være aktiv på bloggen gjennom 2020

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

2 svar til “Tilbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020”

Gratulere med ny blogg!
Hvordan beregner du belåningsgraden på boligen? Tar du utgangspunkt i summen dere kjøpte for eller antar du en markedsverdi i dag?

Hei,

Takk for et godt spørsmål. Skal man være helt nøyaktig så bør man jo ta utgangspunkt i dagens markedsverdi. Men jeg tar utgangspunkt i verdien fra noen år tilbake. Det har blitt solgt boliger i området med høyere pris, så jeg vet at jeg har en del å gå på.

Skulle det vise seg at markedsverdien skulle falle, så vil jeg selvsagt ta utgangspunkt i lavere verdi.

Ønsker deg et godt nytt år!

Svar

Legg inn en kommentar