Min portefølje

Min fonds og aksjeportefølje består i hovedsak av indeksfond, noen aktiv forvaltede fond samt enkeltaksjer i form av egenkapitalbevis. I tillegg har jeg aksjer i selskaper som betaler utbytte. Jeg har et avkastningskrav til porteføljen. På nåværende tidspunkt så er kravet satt til 4,9868% avkastning hvert år.

Merk at innholdet i min aksje og fondsportefølje er kun ment som inspirasjon. Du må gjøre egne undersøkelser før du velger å investere dine penger.

Fondsportefølje

Fondsporteføljen består i hovedsak av indeksfond og passivt forvaltede fond. I tillegg har jeg to aktivt forvaltede fond, men disse utgjør en liten del av min fondsportefølje. Jeg jobber også med å analysere obligasjonsfond, så regner med at min fondsportefølje vil endre seg i tiden fremover. Årlig forvaltningskostnad for dagens portefølje er på 0,28%.

Fondsporteføljen ble sist oppdatert 03.02.2020 består av følgende:

Navn:Andeler:Pris per andel:Årlig kostnad:Allokering
XACT Nordic High Div Low Vol91127,31 SEK0,30%1,97%
Core Ny Teknik A151,979944130,17 SEK1,50%3,37%
KLP AksjeGlobal Indeks V95,49381573,29 NOK0,18%26,98%
KLP Framtid23,22331 377,45 NOK0,225,48%
Spiltan Aktiefond Investment Bolag80,1801418,00 SEK0,20%5,55%
Vanguard All-World High Dividend Yield ETF5052,65 EUR0,294,37%
Vanguard USD Corporate Bond ETF1550,01 EUR0,091,31%
Storebrand Indeks - Alle Markeder A11,00973179,04 NOK0,30%6,12%
DNB Aktiv Rente244,9043102,08 NOK0,5%4,26%
DNB Obligasjon2,256711078,31 NOK0,5%4,27%
KLP FRN23,98901042,14 NOK0,1%4,24%
KLP Nåtid24,74811010,18 NOK0,22%4,26%
KLP Obligasjon Global II21,13681182,77 NOK0,20%4,29%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar76,94311299,75 NOK0,18%17,54%
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II8,32191201,65 NOK0,33%1,74%
Storebrand Rente+22,15051128,64 NOK0,40%4,25%

Aksjeportefølje

Aksjeporteføljen består i hovedsak av banker som utsteder egenkapitalbevis i Norge samt andre selskaper som betaler utbytte. Forventet årlig direkteavkastning i form av utbyttebetalinger er på: 4,06%. Aksjeporteføljen ble sist oppdatert 03.02.2020 og består av følgende:

Navn:Antall aksjer:Pris per aksje:Solgt:
Aurskog Sparebank11183,09 NOK
Bank of America Corp20309,40 NOK
Europris ASA6232,19 NOK
Grong Sparebank19104,05 NOK
Helgeland Sparebank14881,28 NOK
Holand og Setskog Sparebank16119 NOK
Investor AB B20480,31 SEK
Jæren Sparebank14141,07 NOK
Melhus Sparebank14134,07 NOK
Pareto Bank ASA15738,22 NOK
Sandnes Sparebank2967,03 NOK
SAP SE18,9947733,77 NOK
VoW11521,97 NOK
Skue Sparebank12162,08 NOK
Hunter Group ASA14835 NOK
Sparebank 1BV5238,42 NOK
Sparebank 1 Nord-Norge12472,35 NOK
Sparebank 1 Nordvest18108 NOK
Sparebank 1 Østfold Akershus8228,13 NOK
Sparebank 1 Østlandet5590,44 NOK
Sparebank 1 Ringerike Hadeland18222,09 NOK
Sparebank 1 SMN6197,44 NOK
Sparebank 1 SR Bank ASA6099,04 NOK
Sparebanken Øst8053,22 NOK
Sparebanken Sør19102,05 NOK
Sparebanken Telemark25118,55 NOK
Sparebanken Vest20358,25 NOK
Store Capital Corp19377,84 NOK
Storebrand ASA21066,18 NOK
Totens Sparebank14134,07 NOK
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA25155,06 NOK
Wells Fargo & co10504,75 NOK
Zoom Video Communications Inc1688,09 NOK
Equinor72180,83 NOK
ROYAL DUTCH SHELL1527,20 EUR

Tidligere porteføljerapporter og oppdateringer finner du under:

Porteføljeoppdatering januar 2020
Endring av Fondsportefølje
Tilbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020

Legg inn en kommentar