Kategorier
Portefølje

Egenkapitalbevis fondet – Oppdatering

Porteføljeoppdatering

I forrige uke skrev jeg et innlegg hvor jeg beskrev i detalj hvordan jeg gikk frem for å lage mitt eget aksjefond bestående av egenkapitalbevis. I dette innlegget presenterer jeg resultatene egenkapitalbevis fondet har oppnådd siden oppstarten i slutten av november 2019.

Aksjefond med hovedvekt på egenkapitalbevis

Bakgrunnen for å lage eget fond bestående av banker som utsteder egenkapitalbevis var at alternativer som finnes på markedet (Eika Egenkapitalbevis) har for høye kostnader. Du kan lese mer om fremgangsmetoden min her.

Selskaper som inngår i aksjefondet

Selskaper som inngår i aksjefondet og deres vekting er beskrevet under:

Selskap:Vekting i %
Aurskog Sparebank1,65%
DNB ASA6,19%
Helgeland Sparebank9,05
Holand og Setskog Sparebank1,42%
Investor AB B7,42%
Jæren Sparebank1,63%
Melhus Sparebank1,48%
Pareto Bank ASA5,11
Sandnes Sparebank1,47%
Skue Sparebank1,53%
Sparebank 1 BV1,57%
Sparebank 1 Nord Norge7,33%
Sparebank 1 Nordvest1,54%
Sparebank 1 Østfold & Akershus1,42%
Sparebank 1 Østlandet4,02%
Sparebank 1 Ringerike Hadeland3,24%
Sparebank 1 SMN4,65%
Sparebank 1 SR Bank ASA4,52%
Sparebanken Øst3,40%
Sparebanken Sør1,55%
Sparebanken Telemark2,42%
Sparebanken Vest9,87%
Storebrand ASA11,58%
Totens Sparebank1,48%
Voss Veksel og Landmandsbank ASA2,87%
Grong Sparebank1,57%

Benchmark av aksjefondet

Som «benchmark» for avkastningen så har jeg tatt utgangspunkt i Oslo Børs sin egenkapitalbevisindeks i tillegg til Eika Egenkapitalbevis fondet.

Oslo Børs OSEEX indeksen

Oslo Børs Egenkapitalbevisindeksen

OSEEX indeksen har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 0,26% og hittil i år, vokst med 1,81%.

Eika Egenkapitalbevis

Eika Egenkapitalbevis

Aksjefondet har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,10% og hittil i år, vokst med 1,75%.

Mitt «aksjefond»

Mitt aksjefond bestående av egenkapitalbevis

Mitt «aksjefond» har i løpet av uken gitt en positiv avkastning på 1,77%, og hittil i år vokst med 3,11%. Siden oppstart i november 2019 så har «fondet» gitt en avkastning på 6,77%.

Tidligere i måneden så valgte jeg å selge meg helt ut av Sparebanken Møre og brukte de pengene til å øke i Helgeland Sparebank, fordi jeg tror på et høyere utbytte og bedre fremtidsutsikter for banken.

Fem på topp

Pareto Bank, Skue Sparebank, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Investor AB B er selskapene som har gitt høyest avkastning hittil i år:

Fem på bunn

Helgeland, Melhus Sparebank, DNB ASA, Sparebank 1 Østfold Akershus og Voss Veksel og Landmandsbank ASA har gitt høyest negativ avkastning hittil i år:

For meg har denne prosessen med å sette opp eget «aksjefond» vært veldig lærerikt, og det blir spennende å følge med videre. Målet mitt er å vise at dersom man velger aksjer innen bransjer man kjenner eller har erfaring fra, så kan selv amatører gjøre en bedre jobb enn de proffe.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Legg igjen en kommentar

Legg inn en kommentar