Kategorier
Portefølje Privatøkonomi

Tilbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020

TIlbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020

42% i sparerate, 994,41 Kr satt av til sparing og investering hver eneste dag.

2019 går mot slutten og på tide å sette seg ned å reflektere over hvordan året har gått økonomisk. Som jeg skrev i forrige innlegg, så er jeg ikke akkurat fan av å sette opp budsjett for privatøkonomien, jeg syns at det blir for mye jobb. Eneste gangen jeg faktisk setter meg ned med Excel-ark og kontoutskrifter er på slutten av året for å få en oversikt over hvordan året har gått. Og ikke minst for å sette nye mål for det kommende året.

Sparerate på 42%

Jeg har gjennom året hatt en målsetning om å oppnå en sparerate på 26,6% (ikke medregnet nedbetaling av boliglån). Fasiten viser at den faktiske spareraten har ligget på 42% (ikke medregnet nedbetaling av boliglån). Den høye spareraten skyldes til dels at jeg har fått utbetalt større bonusutbetalinger på jobb og at vi ikke har foretatt store investeringer i boligen dette året.

Sparekontoen har vokst med 35%

Sparekontoen(e), i tillegg til aksje og fondskontoene, har i løpet av 2019 vokst med 35,11% (362 961 Kr). Av natur så er jeg veldig forsiktig når det kommer til finansielle investeringer, noe som gjør at jeg pt. har mer kapital på sparekontoen enn investert på børsen.

Dette er noe som kommer til å endre seg i løpet av de første ukene i 2020. Jeg sitter nå og ser på potensielle obligasjonsfond som jeg kan plassere pengene mine i, slik at jeg får en høyere avkastning enn det jeg har i dag på min sparekonto, samtidig som jeg får en lavere risiko sammenlignet med enkeltaksjer og fondssparing.

Frem til slutten av oktober så har jeg hovedsakelig spart i aksjeprogrammet via jobben. Jeg har benyttet meg av denne kapitalen og laget en egen aksje og fondsportefølje.

Porteføljen gav en avkastning på 3,38% i november, mens i desember har avkastningen vært på 2%. Mitt personlige avkastningskrav for aksje og fondsporteføljen er på 4,9868%.

Avkastningsoversikt fra Morningstar
Porteføljeavkastning i perioden novenber-desember 2019

Jeg er klar over at min personlig økonomi tåler større risiko. Men dessverre så er ikke min personlighet skrudd sammen på den måten, noe som gjør at jeg er veldig defensiv i min investeringsstrategi.  

42% gjeldsgrad på boliglånet

Gjennom året har boliglånet blitt nedbetalt med 140 263,07 Kr. Dette betyr at at gjeldsgraden på boliglånet har kommet ned til 42%. Gjennom 2019 var det kun 3 av 12 måneder hvor jeg ikke betalte ned ekstra på boliglånet. Selv om jeg har en grei gjeldsgrad på boligen, så ønsker jeg å få den ytterligere redusert i løpet av 2020. Jeg kommer derfor til å foreta ekstra innbetalinger på lånet gjennom året.

Mål for 2020

  • Minimum sparerate på 26,6%
  • Fortsette med ekstra nedbetaling av boliglånet
  • Balanse mellom det å ta risiko og tenke langsiktig
  • Være aktiv på bloggen gjennom 2020

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Kategorier
Privatøkonomi Sparing

Hvorfor jeg aldri har satt opp et budsjett?

Hvorfor jeg aldri har satt opp et budsjett for min privatøkonomi?

Occam’s razor: When there are multiple solutions to a problem, choose the simplest one.

Vi nærmer oss den tiden på året hvor mediene kommer til å skrive side opp og side ned om personlig økonomi og hvordan man kan bruke det nye året til å få kontroll på egen økonomi. Som tidligere år, så vil de fleste økonomiekspertene anbefale at du setter opp et budsjett for familieøkonomien. Gjett hva? Jeg har aldri satt opp et budsjett i hele mitt liv.

Tro meg, jeg har prøvd, men bestandig gitt opp fordi det å sette opp et budsjett for privatøkonomien er så ufattelig kjedelig – i alle fall for meg. Men det å ikke ha et budsjett betyr jo ikke at jeg ikke har kontroll på min personlig økonomi. Jeg bruker bare en annen tilnærming, og under har jeg delt min metode:

Definer din egen sparerate

Jeg har tidligere skrevet om sparerate, uavhengig av om din sparerate er 1 eller 50%, så er det viktig at du bestemmer deg for et tall og holder deg til det. Tar jeg utgangspunkt i min egen sparerate så er den på 26,6%. Noe som betyr at jeg hver måned skal spare minimum 26,6% av min nettolønn.

På lønningsdagen

På lønningsdagen så overfører jeg automatisk 26,6% av min lønn til en sparekonto i en annen bank enn der hvor jeg får utbetalt min lønn – That’s it! Når lønnen kommer inn på kontoen så velger jeg å betale til meg selv først. Jeg har brukt denne metoden i godt over 15 år nå, og den fungerer for meg.

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Hvorfor jeg aldri har satt opp et budsjett?
Kategorier
Privatøkonomi

Hvordan få god privatøkonomi?

En god privatøkonomi handler om å kunne balansere mellom inntektene, forbruk og sparing.

En god privatøkonomi handler om å finne en god balanse mellom inntekt, forbruk og sparing/investering(er). Jeg velger å se det på som den gylne triangel.

Som alt annet i livet så er balanse viktig også når det kommer til privatøkonomi. Å finne den rette balansen mellom inntekt, forbruk og sparing/investering(er) har for meg vært en prosess som har vart siden tenårene. Hver gang jeg har funnet den «perfekte» miksen, så har livssituasjonen min endret seg.

Du som leser dette er sikkert i en helt annen livssfase enn det jeg er i, så selv om jeg forklarer i detalj hvordan jeg tenker og går frem så er det ikke sikkert at det jeg gjør passer for deg. Du er nødt til å finne din egen balanse!

Definer din egen sparerate

Hver måned setter jeg av 26,6% av min nettolønn (fastlønn) til sparing og investeringer. Dersom jeg inkluderer nedbetaling av boliglån så går 54,4% av min nettolønn til sparing og investeringer. Nå har jeg en jobb hvor jeg får utbetalt bonus, men siden den er varierende fra kvartal til kvartal så tar jeg ikke den med i regnestykket over. Bonus velger jeg å se på som en mulighet til ekstra sparing og investeringer, men ikke noe jeg er avhengig av.

Finn en god balanse

Med årene har jeg funnet ut at en sparerate på 26,6% (54,4% dersom jeg tar med boliglånet) er den perfekte balansen for meg. Det gjør at at jeg kan «nyte» livet samtidig som spare og investeringskontoen vokser måned for måned. Ja, jeg kunne sikkert ha gått all-inn, og og økt min sparerate med noen prosent ekstra, men jeg tror ikke at jeg hadde klart å holde ut i lengden. Og spesielt ikke i den fasen av livet jeg er i nå som gift og småbarnspappa.

Beregn din sparerate under:

Er du på Twitter? Legg meg gjerne til: @aksjerogfond

Har du en høy nok sparerate?